بهترین تور تفریحی در تهران

خبر فوری!

کل امتیاز تور اقلیما گشت به آقای سید محسن علوی مسئول چاپ دیده بان واگذار گردید.

برنامه جدید تور اقلیما گشت:
کاری نوین

پس از بررسی مشکلات دانشجویان زبان انگلیسی متوجه شدیم قرار نگرفتن دانشجویان در محیط انگلیسی زبان مهم ترین موضوع در بحث یادگیری می باشد.

و به همین دلیل این برنامه را برای دانشجویان فراهم کردیم.

1) لیدر تور استاد زبان انگلیسی می باشد و در تمام مسیر با دانشجویان انگلیسی صحبت میکند
2) تمامی منو ها در رستوران ها به صورت انگلیسی میباشد
3) معرفی تمامی مکان ها به صورت انگلیسی میباشد
4) برای شادی شما هم برنامه های خاصی داریم 😉
5)تمام امکانات تور در درجه Aمی باشد شامل اتوبوس توریستی و نوع غذا و سرویس دهی مناسب

ما برای شما بهترین لحظات زندگی را رقم خواهیم زد.

اطلاعات بیشتر :

09190865935